حفظ واحدهای تولیدی موجود

36
عبدالله اکبری راد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان در چهل و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد : حفظ واحدهای تولیدی موجود و تشکیل کارگروهی با محوریت حمایت و ایستایی واحدهای تولیدی
pixel