موسوی: کاهش تعهدات برجامی در چارچوب این توافق بین المللی ادامه دارد

35
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان از ادامه کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب این توافق بین المللی خبر داد.
pixel