معرفی نسخه 6 کتیا و دلمیا و سیمولیا و ...3dexperience

746
746 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

نسخه 6 محصولات داسالت سیستم 3dexperience platform :CATIA,DELMIA,SIMULIA,ENOVIA,V6

مدیریت سه بعدی چرخه حیات محصول - www.3dplm.ir

مدیریت سه بعدی چرخه حیات محصول - www.3dplm.ir

4 سال پیش
با تشکر از بازدید از کانال ما. برای آشنایی بشتر با مجموعه محصولات شرمت داسالت سیستم (CATIA,DELMIA,SIMULIA,ENOVIA) به سایتمان سری بزنید: www.3dplm.ir