معرفی نسخه 6 کتیا و دلمیا و سیمولیا و ...3dexperience

872
872 بازدید
اشتراک گذاری
نسخه 6 محصولات داسالت سیستم 3dexperience platform :CATIA,DELMIA,SIMULIA,ENOVIA,V6

مدیریت سه بعدی چرخه حیات محصول - www.3dplm.ir

6 سال پیش
با تشکر از بازدید از کانال ما. برای آشنایی بشتر با مجموعه محصولات شرمت داسالت سیستم (CATIA,DELMIA,SIMULIA,ENOVIA) به سایتمان سری بزنید: www.3dplm.ir
pixel