تعبیر خواب از دیدگاه روانشناسی

425

انسان همیشه درصدد پیدا کردن راهی بوده که بتواند به اسرار خواب هایش پی ببرد. وقتی که شما پیش روانشناس می روید ممکن است راجع به خواب هایتان سوال کند. چون تعبیر خواب در روان‌‌شناسی اهمیت بسیار دارد. یک روانشناس از روی خواب هایی که می بیند می تواند به ریشه‌های برخی از مشکلات درونی حال و گذشته شما پی ببرد و به عبارتی شخصیت شما را مورد بررسی قرار بدهد. معمولا رودیداهایی را که ما در خواب می بینیم همه به صورت سمبل هایی ظاهر می شوند و روانشناس می تواند ان سمبل ها را به حالات روحی شما ربط بدهد.