ارزش خود را افزایش دهید - جیم ران (انگیزشی)

5,227

خِردساز پیروز، آموزش رشد شخصی برای پرانگیزه ها! - برای مشاهده کامل این کلیپ به آدرس http://kheradsaz.com مراجعه کنید.