روز یازدهم محرم 1393 - دسته روستای جزن (گز) دامغان

2,772

فیلمبرداری روز یازدهم محرم 1393 از دسته زنجیرزنی روستای جزن (گز) دامغان

۲ سال پیش
# جزن