خورشت کدو حلوایی ، معصومه فرنود (کارشناس آشپزی

1,398

#سفره_خانه ، برنامه خانه مهر، شبکه جهانی جام جم، موضوع: خورشت کدو حلوایی کارشناس: معصومه فرنود (کارشناس آشپزی) ، تاریخ پخش: 971021 ، کد ویدیو: 7056