کتاب صوتی عاشقانه های سعدی

153

سال ها بود که قصد داشتم این آلبوم را تهیه کنم ولی انگار بعد از هشت سال، اکنون زمان آن رسیده است … گویی نگاهم به این غزلیات، ناب تر و عمیق تر شده و با تمامیت احساسم مانوس تر گردیده است … روح این شاعر بزرگ شاد، که بعد از گذشت قرن ها، هنوز سخن و کلام او عطرآگین میکند فضای تنهایی عضاق را … مشاهده ویدئو : http://yon.ir/iT6DN

20darsadiha
20darsadiha 4 دنبال کننده