پادکست: سیل ایران - بی لیاقتی مسئولان - چرا آموزش مدیریت زمان به کودکان؟

76

چرا باید به کودکان؛ مدیریت زمان را آموزش بدهیم؟ کودکی دوران بسیار حساسی است. سیل گسترده ایران در نوروز 98 و بی‌خبری و خواب‌ماندن برخی مسئولان و خانه‌خراب شدن بسیاری از مردم ایران باعث شد این نکته‌ها را خدمت شما تقدیم کنم. برنامه‌ی «درگوشی» یکی از زیربرنامه‌های «رادیو مدیریت زمان» است و من سجاد سلیمانی آنها را منتشر می‌کنم. برای شنیدن و دانلود رایگان همه‌ی فایلها به صفحه‌ی اصلی آن مراجعه کنید sajadsoleimani.com/radio