معرفی بیسیم واکی تاکی مجاز TANIN مدل TN 2000

2,690

شرکت ژرف آمایش صدرا نمایندگی رسمی بی سیم واکی تاکی مجاز tannin مدل tn 2000 بسیاری از افرادی كه اقدام به خرید بی سیم می كنند نمی دانند كه اکثر بی سیم های موجود در بازار غیر مجاز هستند مانند موتورولاMT-777 ، 5118 یا کنوود 3207 ، 3107 و منجر به بروز مشكلات فراوانی در طیف فرکانسی کشور (که طبق قانون به عنوان ثروت عمومی شناخته شده) می شوند. زیرا بی سیم های غیر مجاز بدون مجوز قانونی ساخته و یا از