جشنواره سفیران صلح و بشر دوستی

2,544
فاطمه نجفی از تاثیر گذاری تکنولوژی بالاخص فناوری اطلاعات در وضعیت صلح جهانی برای ما می گوید
pixel