مسجد الاقصی؛ همچنان در خطر تخریب

1,586

قسمت یازدهم شلیک های روزانه یک نقطه زن

نقطه زن
نقطه زن 59 دنبال کننده
پاسدار

پاسدار

1 سال پیش
مرگبر اسرائیل و اسرائیل دوستان