شعر خوانی در فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها - حمیدرضا برقعی

3,048

شنیده می شود از آسمان صدایی که/ کشیده شعر مرا باز هم به جایی که/ نبود هیچ کسی جز خدا،خدایی که/ نوشت نام تو را،نام آشنایی که....