ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

دکتر هاله آیت اللهی، اپیدمیولوژی و عوامل خطر GTT

3,144
مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر هاله آیت اللهی با عنوان اپیدمیولوژی و عوامل خطر بیماری های تروفوبلاستیک
pixel