معرفی استاد: کیانوش احسانی

188
کیانوش احسانی، متولد بهمن 1356، مدرس صداسازی و آواز ایرانی در آموزشگاه آبیرود است. از شاگردان اساتید نامداری همچون محمدرضا شجریان، علی اصغر شاهزیدی، حمیدرضا نوربخش، حسام الدین سراج، علی تاجدار و علی رستمیان و سوابق متعدد اجرا داخل و خارج کشور
pixel