مصاحبه با آقای کاظمینی مدیر منطقه 4 شهرداری کرج

263

این مصاحبه در مراسم افتتاح و به بهره برداری رسیدن بوستان " بین فازی " به مساحت نزدیک به 2/5 هکتار که در محله مهرشهر احداث شده ، تهیه گردیده.