کیتار یاماها Sonogenic SHS-500

271
ارتعاش 364 دنبال‌ کننده
ارتعاش 364 دنبال کننده
pixel