تهیه و تامین داروی نیازمندان و توزیع بسته های لوازم التحریر

268
تهیه و تامین داروی محرومین؛ توزیع بسته های لوازم التحریر به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)؛ روستاهای حاشیه خرمشهر،توسط گروه جهادی سفیران کوثر نور و گروه جهادی سفیران خرمشهر
pixel