پاسکاری های لواندوفسکی و آرتورو ویدال در فرودگاه دوحه

443
روبرت لواندوفسکی و آرتورو ویدال بازیکنان بایرن مونیخ که به همراه این تیم در اردوی دوحه قطر حضور داشتند
pixel