ریاضی نهم ، فصل پنجم ، درس 2 : اتحادهای جبری

539

در این فیلم به تعریف اتحاد جبری ، به همراه مثال می پردازیم .در بخش های بعدی به اتحادهای مهم جبری خواهیم پرداخت . با ارسال فرم نظرسنجی ضمیمه ، در طول سال تحصیلی جهت رفع اشکال مستقیم با مدرس دوره با شماره 09903331455 در تماس باشید . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید . https://faranesh.com

pixel