رونمایی از کامیون بدون راننده در سوئد

318

آزمایش موفق کامیون برقی بدون راننده (خودران)

کلاکت
کلاکت 10.9 هزار دنبال کننده