السلام مشعل هدایت کربلا (شور)

127

روز اول محرم الحرام 1440هیات مجنون العباس یزد با نوای کربلایی محمد علی وطن خواه