بیزینس های موفق در بحران شکل می گیرند

66,113

اکبر هاشمی سردبیر و مدیرمسئول هفته نامه شنبه از وضعیت حال حاضر اکوسیستم استارتاپی می گوید.

b_titr
b_titr 1.1 هزار دنبال کننده