همسفران تاریخ

108

مستند ---- موضوع: درختان کهنسال استان یزد، با محوریت سرو5000 ساله ابرکوه ---- سال تولید: 1389 ---- تهیه کننده و کارگردان: محسن غلامزاده مهرآبادی ---- پخش: شبکه مستند، شبکه شما، شبکه تابان و...