برنامه دوربین؛ قسمت7؛عاشورا با حسینیان درلس انجلس ؛ شبکه جهانی جام جم

156

قسمت هفتم ؛بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: عزاداری مسلمانان (بش از دوهزار نفر) ؛ روز عاشورا در لس انجلس ارسالی از: آقای جواد طاهری شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45