سرزمین اعدام های وحشیانه

8,894
اعدام شیعیان در عربستان
فطرس مدیا 1.4 هزار دنبال کننده

u_6074231

1 سال پیش
لعنت بر ظالمین و غاصبین وهابی و شیطان بزرگ و صهیونیسم جهانی که پشت پرده اکثر وحشیگریها و آشوبها قرار دارن.
pixel