تجارت آزاد به سبک انگلیس/گفتگو با یاسر جبرائیلی

172

تجارت آزاد به سبک انگلیس#گفتگو با یاسر جبرائیلی# کانال کافه انتخابات#مرجع محتوایی # انتخابات 96#پخش اختصاصی از کانال www.aparat.com/cafeentekhabat