معرفی دستگاه NVR

138

در این فیلم معرفی دستگاه NVR توسط مهندس محمدی ارائه می شود.این فیلم توسط گروه پارسابین در پاییز 1397 تهیه شده است.اطلاعات بیشتر در www.parsabin.com

پارسابین
پارسابین 11 دنبال کننده