داستان واقعی زندگی و موفقیت های من

419
در این فیلم شما خواهید دید که من چطور از فقر و سالها کرگری کردن برای دیگران، موفق شدم به رویای خودم برسم. در پایان فیلم یک پیشنهاد خوب و عالی دادم. همه ما میتوانیم به هر رویایی که داشته باشیم، برسیم. برای اینکه به رویاهای خودمان برسیم، دست از قوانینی که خودمان ساخته ایم برداریم. آن وقت معجزات خدا را خواهیم دید که چطور خداوند ما را به اهدافمان می رساند کانال راز ذهن ثروت ساز+ www.zehneservatsaz.com
pixel