مقدمه ای بر بینایی ماشین - جلسه پنجم

779
دستکاری تصویر (2) عملیات منطقی و ریاضی در OpenCV ماسک تصاویر در OpenCV فیلترها convolution و Correlation Moving Average Sharpening فیلترها در OpenCV
pixel