جلسه 1 درس برنامه سازی سیستم ـ گروه مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

219
این جلسه از کلاس در تاریخ 01 مهر 1399 برگزار شده است. برای دریافت مطالب بیشتر در خصوص این درس، می توانید به سایت آموزشی http://shafieian-education.ir مراجعه نمایید.
pixel