حتی یک برگ خشک هم می تواند از زیبایی‌های خلقت باشد!

141
۶ ماه پیش
# برگ