آیا قرص مولتی ویتامین چاق کننده است؟

29,891
دلیل اینکه برخی از قرص های مکمل و مولتی ویتامین باعث چاقی می شود چیست؟ از زبان دکتر کرمانی بشنوید. به اندام دکتر کرمانی - https://kermany.com/
pixel