چرا تصمیم امریکا برای حمله به ایران احمقانه است؟!

642

چرا آمریکا قدرت حمله به ایران را ندارد؟! در حالی که تنش ها بین ایالات متحده و ایران در هفته جاری افزایش یافته، گزارش شده بود که کاخ سفید طرح پیشنهادی ارتش را برای فرستادن 120،000 نیروی آمریکایی به خاورمیانه در نظر گرفته بود برای پاسخ به حمله ی احتمالی ایران.

acam.movies
acam.movies 256 دنبال کننده