عملیات پلیسی مشترک ایتالیا و اسپانیا؛ ۲ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم حشیش ضبط شد…

79

گفته می شود که اغلب بازداشت شدگان اعضای مافیای ایتالیایی ندرانگتا و مافیای اسپانیایی لوس کاستاناس کلان هستند.

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.4 هزار دنبال کننده