فینیشر جدید کمپانی ولوو با نام فینکس

217

انقلابی بزرگ در پروژه های پخش آسفالت با طرح جدید کمپانی ولوو با نام فینکس فینکس از ایده انقلابی حمل آسفالت در "گرماپودرها" استفاده کرده و پخش و فشرده سازی را در یک مرحله به خوبی انجام می دهد

پیمانکاران
پیمانکاران 153 دنبال کننده