کلیپ هندپن، هنگ درام نوازی، دبستان گلبان خرد. golbansch.ir

213
خانه مدرسه و جامعه ی شاد. کلیپ هندپن، هنگ درام نوازی در پیش دبستان و دبستان گلبان خرد اصفهان، فروردین 1400. اجرا شده در دبستان گلبان خرد golbansch.ir تهیه کننده و کارگردانی توسط کارگردان برند www.brand.acor نوازنده ساز هنگ درام، سید مهدی سجادی. صدابردار مهران ثابتی فرد.
pixel