آموزش عضویت در سایت کارگو

187
شما با عضویت در سایت کارگو میتوانید یک ادرس مستقل در ترکیه دریافت کرده و سپس از آن آدرس برای خریدهای اینترنتی خارجی خود استفاده کنید . خرید راحت از تمام سایت های خارجی را میتوانید با کارگو تجربه کنید : http://kargo.biz
بیز - BizSuccess 323 دنبال کننده
pixel