وضعیت تجربه کاربری در ایران چگونه است؟

344
در اولین روز سومین کنفرانس تجربه کاربر شیراز پنلی با حضور برخی از سخنرانان برگزار شد. در این پنل صمد خطیبی، حسین سپهری، صالح برادران امینی، تینا نبی‎زاده، مینا نیازی، شهرزاد میرجهانی و امید امرایی حضور داشتند و در مورد تجربه کاربری و وضعیتش در ایران صحبت کردند. در این ویدئو نگاهی به این پنل انداختیم.
راه پرداخت 597 دنبال کننده
pixel