سلام گل های تو خونه، قول بدید حرف های حاجی یادتون بمونه!

997
جهادگران مازندران با طریقی متفاوت از مردم می خواهند تا در خانه بمانند. کارگاه تولید ماسک بهداشتی قرارگاه جهادی فلق بسیج دانشجویی استان مازندران

u_7419307

2 ماه پیش
خدا برامون بذارتشون

u_7419307

2 ماه پیش
خدا برامون بذارتشون
pixel