فیلم آموزش کدنویسی تشخیص خواب راننده از روی پلک

680
سایت تخصصی MATLAB
سایت تخصصی MATLAB 21 دنبال‌ کننده

این پروژه با هدف آموزش کدنویسی پردازش تصویر و تشخیص پلک زدن و خواب راننده در هنگام رانندگی است. ورودی این برنامه توسط وب کم و با متلب خوانده شده و توسط مدرس، کدنویسی برای تشخیص پلک زدن آموزش داده می شود. این آموزش برای کسانی که موضوعات مرتبطی در پردازش تصویر کار می کنند توصیه می شود چرا که آموزش مناسبی برای درک بهتر رفتار پردازش تصویر است. لینک خرید پروژه : لینک مقاله آموزشی :