آموزش سالیدورک فیلم طراحی کشتی باری با Solidworks

214

آموزش نرم‌افزار سالیدورک در اینجا یک مدل کشتی حمل بار همینطور که در دانلود فیلم مشاهده می کنید به صورت کامل با استفاده از نرم افزار Solidworks نحوه مدلسازی آن آموزش داده می شود مابقی تمرینات در سایت solid2012.com