نگاهی به تجهیزات ارائه شده در یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو

633

یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. در این گزارش ویدئویی با شرکت های تولیدکننده تجهیزات و ماشین آلات نانویی و تجهیزاتی که در این نمایشگاه ارائه کردند، آشنا می شویم.