آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و صبر بر مصیبت

3,049

داستان به قتل رسیدن فرزند آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی (که این آقازاده، خود از علماء مطرح بودند) و گذشت این مرجع تقلید از خون فرزند!