گفتگوی ویژه دکتر دهقانی فیروزآبادی

26
ازعزل برخی روسای واحدها به دلیل همکاری نکردن در رشد فناوری تا تغییر در رویکردهای دانشگاه آزاد اسلامی را در گفتگوی صریح با دکتر دهقانی فیروزآبادی از باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران(ایسکانیوز) ببینید.
pixel