ساختار هیومیک اسید

1,520
کود های هیومیکی شرکت آذر سرو بامداد با داشتن #هیومیک و#فولویک_اسید با درصد خلوص بالا ، غنی شده با پتاسیم، و حلالیت ویژه، موجب بهبود ساختمان خاک شده و تاثیر چشمگیری بر جذب عناصر و توسعه ریشه دارد. به طوری که پس از مصرف، شاهد افزایش جوانه زنی بذر، جذب مواد غذایی، حاصلخیزی خاک، بهبود فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک و مقاومت گیاه به تنش های محیطی خواهیم بود.www.azarsarv.com
pixel