حکمت و بلایا از دیدگاه قرآن(3)

18
موضوع: حکمت و بلایا از دیدگاه قرآن ارائه دهنده: حجه الاسلام و المسلمین دکتر مبینی تهیه کننده: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی زمان: اردیبهشت ماه 1399
پسرکشی
%80
کارگردان: محمدهادی کریمی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
پسرکشی
pixel