چشمی بزن- هندسه 2- فصل دایره ، مماس مشترک تست قلم چی

303
چشمی بزن!!! حل تست هندسه 2- دایره مماس مشترک تست قلم چی، توسط دکتر موسوی چاشمی، رتبه 11 کنکور سراسری، فارغ التحصیل دانشگاه تهران. تماس با مدرس: 09118573801 مدرس تهران ، مازندران و سمنان
pixel