اموزش ساختن پایه هویه حرفه ای با پاورکامپیوتر

408

کانال فراالکترونیک : با استفاده از پاور های قدیمی کامپیوتر یا دست دو ارزان قیمت وگیره های پایه هویه میتوان با ترکیب این دو وسیله یک پایه هویه حرفه ای همراه با فن ساخت تا مواد سمی حاصل از دود لحیم را دورکند لینک کانال تلگرامی ما : https://t.me/FaraElctronic/712