شاهکار ژاپنی ها در ساخت یک استادیوم!

7,135

استادیوم «گنبد ساپورو» در ژاپن با قابلیت تغییر حالت از زمین بیسبال به فوتبال و برعکس است.